Impressum

Menu

PRODUCENT: 
VRUM umjetnička organizacija 

UMJETNIČKA RAVNATELJICA I KOORDINACIJA PROGRAMA: 
Sanja Tropp Frühwald 

ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA: 
Dejan Košćak 

ASISTENCIJA U PRODUKCIJI: 
Tena Rak 

MEDIJACIJA I KOMUNIKACIJA: 
Iva Nemec 

PR, PRESS CENTAR: 
OMG Agency - Martina Gerbus Vidaković 

DRUŠTVENE MREŽE: 
Buga Marija Šimić 

TEHNIČKI RAVNATELJ: 
Saša Bogojević 

TEHNIČKI SURADNICI: 
Božidar Keretić, Aleksandar Tropp, tehnički tim HNK Varaždin, tehnički tim GMV, tehnički tim P4 

VIZUALI, DIZAJN, WEB: 
mood

VIZUALNI URBANISTIČKI ELEMENTI: 
Maja Patafta 
Dina Rain 
Lila Herceg 

FOTOGRAFIJA: 
Mario Knor 

RAČUNOVODSTVO: 
ACT Konto 

PARTNERI: 
HNK Varaždin, Gradski muzej Varaždin, P4 Centar za mlade i nezavisnu kulturu, Udruga mladih V.U.K. 


chevron-downcross-circle