Impressum

Menu

Producent:
VRUM umjetnička organizacija

Umjetnička ravnateljica i koordinacija programa:
Sanja Tropp Frühwald

Organizacija i koordinacija:
Dejan Košćak
Miran Barulek

Diseminacija programa:
Iva Nemec

PR, Press centar:
Martina Gerbus Vidaković

Tehnički ravnatelj:
Saša Bogojević

Tehnički suradnici:
Božidar Keretić, Aleksandar Tropp, tehnički tim HNK Varaždin, tehnički tim GMV

Vizuali, dizajn, web:
mood.works

Vizualni urbanistički elementi:
Lila Herceg

Fotografija:
Mario Knor

Računovodstvo:
ACT Konto

Partneri:
HNK Varaždin, Gradski muzej Varaždin, P4 Centar za mlade i nezavisnu kulturu

chevron-downcross-circle