Impressum

Menu

Producent:
VRUM umjetnička organizacija

Umjetnička ravnateljica i koordinacija programa:
Sanja Tropp Frühwald

Programska savjetnica:
Irma Unušić

Organizacija i koordinacija:
Stella Žunić
Lea Labaš
Tena Rak

Medijacija programa:
Iva Nemec

PR, Press centar:
Martina Gerbus Vidaković / OMG AGENCY

Tehnički ravnatelj:
Saša Bogojević

Tehnički suradnici:
Božidar Keretić, tehnički tim HNK Varaždin, tehnički tim GMV, tehnički tim Festivala dvorišta

Prijevoz:

Leon Brumen, Željko Brumen

Vizualni urbanistički elementi:
Monika Rusak

Gabriela Butković

Grafički dizajn i web:

MoodWorks

Fotografija:
Mario Knor

Video produkcija:

Looma

Računovodstvo:
ACT Konto

Partneri:
HNK Varaždin, Gradski muzej Varaždin, P4 Centar za mlade i nezavisnu kulturu, TZ Grada Varaždina

Veliko hvala:
Branka Tropp, Till Frühwald, Jaša Frühwald, Mila Frühwald


chevron-downcross-circle