Impressum

Menu

Producent:
VRUM umjetnička organizacija

Umjetnička ravnateljica i koordinacija programa:
Sanja Tropp Frühwald

Programska savjetnica:
Irma Unušić

Organizacija i koordinacija:
Vera Pfaff
Lea Labaš

Medijacija programa:
Iva Nemec

PR, Press centar:
Martina Gerbus Vidaković, OMG AGENCY

Tehnički ravnatelj:
Saša Bogojević

Tehnički suradnici:
Božidar Keretić, Aleksandar Tropp, tehnički tim HNK Varaždin, tehnički tim GMV

Vizualni urbanistički elementi:
Maja Patafta, Dina Rain

Fotografija:
Mario Knor

Računovodstvo:
ACT Konto

Partneri:
HNK Varaždin, Gradski muzej Varaždin, P4 Centar za mlade i nezavisnu kulturu, TZ Grada Varaždina

Veliko hvala:
Branka Tropp


chevron-downcross-circle